Nederlandse vlag  Flag of the United Kingdom  vlag thailand

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Koning Bumiphol

De geschiedenis van Thailand gaat ver terug, en valt niet samen met de geschiedenis van de huidige Thaise bevolking. Deze bevolkingsgroep kwam pas zo'n 900 jaar geleden in Thailand. Er hebben veel verschillende volkeren gewoond in het gebied dat we nu als Thailand kennen. Tussen de 6e en 9e eeuw ontstond er een koninkrijk (Dvaravati) in de centrale laagvlakte. In deze tijd bloeide het Boeddhisme op dat werd geïntroduceerd door handelaren uit India en Ceylon (Sri Lanka).

Vanaf de 9e eeuw breidde het Koninkrijk Khmer vanuit het huidige Cambodja hun grondgebied uit over grote delen van Zuidoost Azië, waaronder vrijwel heel Thailand. De Khmer hadden grote invloed op de taal, de kunst en de cultuur van Thailand. In Noordoost Thailand zijn veel overblijfselen te vinden van de Khmer bouwkunst.

Het is niet helemaal duidelijk waar de Thai vandaan komen. Er is een theorie die vertelt dat de Thai uit een gebied in Zuid-China steeds verder naar het zuidwesten trokken. Volgens een andere theorie waren de Thai een zeevarend volk in de Stille Oceaan.

Het eerste Thaise Koninkrijk
In de 13e eeuw was het eerste Thaise koninkrijk een feit: Sukhothai, al snel gevolgd door een machtiger rijk, Ayuthaya. Dat rijk gaat niet alleen de strijd aan met Sukhothai, maar ook met het verzwakte Khmer-rijk.

Dankzij de handel met Japan, China, India en Perzië was er in Ayuthaya in de 16e eeuw een periode van grote bloei. Later kwam daar handel met de Europeanen bij, onder meer met de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). In deze tijd kreeg het gebied de naam Siam. De welvaart van Ayuthaya trok de aandacht van de Birmezen die Siam in 1769 aanvielen en versloegen. Toen de Chinezen Birma in het noorden aanvielen, trok Birma zich weer terug uit Siam.

Hierna greep generaal Taksin de macht en benoemde zich zelf tot koning Rama I in 1782. Hij breidde het grondgebied van Siam uit tot het huidige Thailand. De hoofdstad werd Thon Buri dat tegenover Bangkok ligt aan de andere oever van de Chao Phraya rivier. Zijn successen stegen hem naar het hoofd. Hij kroont zichzelf tot koning en verkondigt dat hij de "nieuwe Boeddha" is. Dat gaat zijn ministers te ver: Taksin wordt afgezet en geëxecuteerd.
Generaal Chao Phraya Chakri werd hierna tot koning gekroond en dat was het begin van de Chakri-dynastie die nog steeds het koningshuis vormt van Thailand. Omdat er nog steeds dreiging was vanuit Birma verplaatste de koning de hoofdstad naar de overkant van de Chao Phraya rivier, naar Bang Makok (Olijfdorp).

In 1851 komt koning Mongkut (later bekend als Rama IV) op de troon. Hij speelde een belangrijke rol bij het verdedigen van de onafhankelijkheid van Siam. Mongkut ging diplomatieke betrekkingen aan met Westerse landen en sloot handelscontracten met ze af. Wel waakte hij voor een te grote invloed vanuit het Westen.

Europese invloeden
De Engelsen veroverden begin 19e eeuw Birma (het huidige Myanmar) en Maleisië. De Fransen werden actief in landen ten oosten van Siam (in Cambodja en Laos) en de Nederlanders hadden zich gevestigd in Indonesië. Mongkut en zijn opvolger Rama V hadden ondanks dit alles de onafhankelijkheid van Siam weten te bewaren. Wel moest Rama V grondgebied afstaan aan Frankrijk (Cambodja en Laos) en Groot-Brittannië (delen van Maleisië). Ook besloot de koning het bestuur van Siam te moderniseren naar het Westerse model, maar wel met de koning als absolute heerser.

De economische recessie in de jaren dertig van de 20e eeuw, en de verouderde besturing van het land met de koning als alleenheerser, leidden tot een staatsgreep. Het doel hiervan was om koning Rama VII te dwingen om het model van de constitutionele monarchie te accepteren. De staatsgreep was een succes en de rol van de koning werd teruggedrongen.
Een paar jaar later, in 1935, trad de koning af zonder een opvolger aan te wijzen. De regering wees zijn tienjarige neefje Ananda aan als nieuwe koning. Terwijl dit neefje studeerde in Europa heeft maarschalk Songkram de leiding over Siam. Maarschalk Songkram veranderde de naam Siam in 1939 in Thailand. De Thaise naam is Prathet Thai wat 'vrij land' betekent.

Koning Rama IX
Koning Ananda keerde in 1945 terug naar Thailand. Hij werd een jaar later doodgeschoten. Tot op de dag van vandaag is zijn dood in een groot mysterie gehuld en wordt er niet over gesproken. Hij werd opgevolgd door zijn broer, maar ook hij moet eerst zijn studie in het buitenland afronden. Bhumibol, ook bekend als Rama IX, zit nog steeds op de troon en is enorm populair onder de Thaise bevolking.

boeddhisme

geschiedenis

medische-zorg

normen

scholen

sporten

steden

toerisme

topografie

uitgaan

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren