Nederlandse vlag  Flag of the United Kingdom  vlag thailand

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Er zijn twee wetten die regelen onder welke voorwaarden buitenlanders in Thailand loonvormende arbeid mogen verrichten: de buitenlandse ondernemingswet, beter bekend als "Alien Business Law (ABL) and the Foreign Employment Law (FEL).

De FEL regelt de banen voor alle buitenlanders, geen Thaise staatsburgers, evenals de regelgeving voor de business operaties voor alle buitenlanders.
FEL bepaalt dat elke werkgever kan beslissen tot het aannemen van een buitenlandse werknemer in zijn bedrijf, met de restrictie tot het aanvragen van een werkvergunning, uit naam van zijn werknemer bij de "Alien Division, Employment Department, Ministry of Labor and Social Welfare. De Alien Division regelt en geeft ook de werkvergunningen uit.

Een ingehuurde werknemer is niet gerechtigd te werken, voordat zijn Visum en werkvergunning zijn geformaliseerd. De werkgever dient zich te houden aan deze regels en is mede verantwoordelijk voor het tewerkstellen van een buitenlander zonder werkvergunning. Ook mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd of andere activiteiten worden ondernomen, welke niet in de werkvergunning zijn opgenomen.

 

Regels voor een werkvergunning

Om een werkvergunning aan te vragen is de aanvrager verplicht de benodigde documenten aan te leveren in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Buitenlanders die een werkvergunning willen, kunnen hiervoor een verzoek indienen. In principe wordt deze verstrekt op jaarbasis; volg echter altijd de visumdatum in het paspoort.

Werkverguning op basis van een non immigrant B visum.

Prijzen hier genoemd zijn verouderd...

• Een nieuwe werkverguning tot 3 maanden geldig kost 750 baht.
• Een nieuwe werkverguning tot 6maanden geldig kost 1,500 baht.
• Een nieuwe werkverguning tot 1 jaar geldig kost 3,000 baht.
• Een werkverguning voor meer dan een jaar kost 3,000 baht plus het bedrag voor de periode die één jaar overschrijdt.

• Om je werkverguning met drie maanden te vernieuwen of te verlengen kost 750 baht.
• Om je werkverguning met zes maanden te vernieuwen of te verlengen kost 1,500 baht.
• Om je werkverguning met één jaar te verlengen kost 3,000 baht.
• Om je werkverguning voor meer dan één jaar te verlengen of te vernieuwen is de prijs 3,000 baht plus het bedrag voor de periode die één jaar overschrijdt

• Een brief waarin duidelijk de details van de werkverguning staat aangegeven kost 150 baht.
• Om verandering van type werk te registreren moet je 150 baht betalen.
• Om verandering van werklocatie door te geven moet er 150 baht betaald worden.

Aanvraagprocedure in het kort (eerst Non Immigrant B visum en vervolgens de werkverguning)

Je moet eerst bij de ambassade in eigen land een Non Immigrant B visum moeten aanvragen. B staat voor werk visum. Neem een multiple entry. Dat is het handigste. Kosten € 120,- (December 2005)
Neem drie paspoort foto's mee (maar zorg dat je er +- 10 hebt voor de hele procedure). Je kan er op de pasfoto het beste met een stropdas opstaan, want soms wordt het zonder al sowieso geweigerd!
5 kopien van je paspoort.
Paspoort moet 12 maanden of langer geldig zijn.
Je hebt dan ook een correcte brief nodig waarin staat dat een bedrijf jouw wilt hebben:

 

[ DECENT COMPANY LETTERHEAD ]

EXAMPLE COMPANY LIMITED

123 Silom Road 24

BANGKOK 10100

THAILAND

Telefoon

Fax

Bangkok, xx/xx/2008

To: The Royal Thai Consulate-General

Dear Consul,

This letter is issued to support the request for a One Year Multiple Entry Non Immigrant Visa Category "B" (Business), for Mr. [NAME].

We are planning to employ Mr. [NAME] as our [job description] from [DATE] subject to approval of this visa and subsequent application for work permit.
Mr. [NAME] will be travelling frequently in and out of Thailand, so for this purpose he needs a Multiple Entry Visa.

During his stay in Thailand our company agrees to pay all expenses related to our business.

Yours Sincerely,

EXAMPLE CO., LTD.

[Authorized signature]

Somchai Vittayu
Managing Director [Company Seal Stamp]


Je hebt soms ook een kaart in Thai met de locatie van het bedrijf nodig.
Andere voorwaarden waar het bedrijf waarvoor je gaat werken aan moet voldoen zijn (dit moet in de bedrijfspapieren staan):
Minimaal 2 miljoen geregistreerd kapitaal per werkverguning (Als je je eigen bedrijf gaat oprichten).
4 Thai werknemers per werkverguning. (idem)
Ze moeten belastingen betalen. (idem)
Als je je visum hebt (daarvoor moet ook nog een fee betaald worden kun je naar Thailand. Daar krijg je een stempel voor max 90 dagen.
Daarna moet je weer verlengen met de dan verkregen werkvergunning. Die moet je bij het ministerie van Werkgelegenheid aanvragen.
De verwerktijd is ongeveer 3 weken. Je krijgt een werkverguning tot einde visumdatum. Daarmee kun je je visum gaan verlengen voor een jaar.
Daarna kun je je werkverguning ook weer verlengen...
Wel zul je elke 90 dagen het land uit moeten en doen aan de zogenaamde visa run om je visum te verlengen omdat immigration je slechts een verlening van 90 dagen geeft. Naar verloop van tijd zul je een 1-jarig visum krijgen en dan ook een werkverguning voor een jaar...

 

Beschermde beroepen

De FEL publiceert een lijst van beroepen die exclusief voor Thaise staatsburgers zijn en zijn uitgesloten voor de buitenlandse werknemer, ook voor hen met een werkvergunning.

Werk als leraar Engels

Voor leraren Engels is er nog steeds behoorlijk veel werk in Thailand. Men moet echter wel begrijpen dat de native speakers altijd voorgaan en dat een aantaal scholen/insituten specifiek naar natives vragen. Daarnaast heeft het zo zijn voordelen om een TESL (=Teaching of English as a Second Language) of een TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificaat te hebben. Daarmee heb je vaak een streepje voor.
Men moet niet vergeten dat je als leraar naast de werkverguning en het visum ook een onderwijsverguning van het Thaise ministerie van onderwijs moet hebben.

Online TEFL lessen:

The International TEFL Corporation heeft goede online lessen: Complete TEFL certification(20 lessen + rom) voor $ 295 (=€238,29)
Cursussen in Bangkok en elders in Thailand:

TEFL diploma in Bangkok met baangarantie bij TEFL1 a $890 (=€ 718,91)
TEFL International is ok maar een stuk duurder ($1390) Maar heeft ook een levenslange assistentie bij het vinden van een baan. Er is echter ook een goedkopere practische opleiding(PELT) vanaf $650.
Text and talk acadamy biedt TEFL lessen aan in Ban Phe, Thailand(180 km ten zuiden van Bangkok) voor € 1036,94 + 2 dagen Thaise les en 6 uur gesupervisede les. Wel vrij duur allemaal. Gecertificeerd door het ministerie
Weci TEFL in Hua Hin. Kosten voor een TEFL opleiding zijn € 1,019.86. Voldoet aan de internationale standaard van een 120 uur TEFL Certificaat plus 6 uur geobserveerd lesgeven (praktijk). Ook geaccrediteerd door het ministerie van onderwijs(Deze laatste 2 regels gelden ook voor de vorige onderwijsinstituten).
De TEFL International Corporation heeft TEFL opleidingen in Ban Phe en Phuket voor € 1276,13. Ze helpen ook met het zoeken van werk.

 

Een eigen bedrijf

Staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken bracht van 18 tot25 mei 1999 een bezoek aan Thailand. Op dat moment waren er ongeveer negentig Nederlandse bedrijven gevestigd in Thailand en bijna 1.900 die zeiden naar Thailand te exporteren. Ongeveer drie procent van de Thaise export vond zijn weg naar Nederland en omgekeerd een procent. De Nederlandse uitvoer naar Thailand bedroeg in 1998 845 mln. gulden tegen ruim een miljard in 1997. De uitvoer bestaat overwegend uit kapitaalgoederen. Naast devaluatie hadden exporteurs ook te maken met de gevolgen van de crisis. Daarnaast zijn enkele accijnzen en importtarieven op luxe goederen verhoogd. De invoer uit Thailand daarentegen steeg van 2,7 miljard in 1997 naar ruim 2,8 miljard in 1998. Vooral groente en fruit, pc's en elektrische apparatuur. Na Engeland is ons land in de Europese Unie de tweede bestemming voor Thaise goederen. Wat betreft de investeringen: tussen 1991 en 1998 investeerde Nederland in totaal voor 18,1 miljard gulden in Zuid oost-Azië. Daarvan ging ruim 2,3 miljard naar Thailand, dat daarmee na Singapore en de Filipijnen aan de top staat. Nederland investeert vooral in de dienstverlening. De kapitaalgoederen, agrarische en chemische sectoren volgen welliswaar op ruime afstand, maar bijna alle grote Nederlandse ondernemingen hebben belangen in Thailand.

Als U geinteresseerd bent in het investeren in een eigen bedrijf of vestiging in Thailand, maar nog onbekend bent met het land, dan bent U bij de economische afdeling (EA) welkom voor een informatief gesprek. De EA kan U in algemene zin informeren over zaken doen in Thailand en U helpen bij het vinden van de juiste weg.

Hebben Uw investeringsplannen concrete vormen aangenomen dan is een Thaise advocaat onontbeerlijk.

U kunt Uzelf voorbereiden door de websites van het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de Thaise Externe link Board of Investment te raadplegen over investeren in een eigen bedrijf of vestiging in Thailand.

Het is altijd verstanding Uw investeringsplannen te bespreken met de Board of Investment, aangezien deze U in bepaalde gevallen voorrechten kan toekennen en diverse procedures, waaronder het verkrijgen van verblijfs- en werkvergunningen, aanmerkelijk kan versoepelen.

Bedrijfactiviteiten door buitenlanders in Thailand is geregeld bij de “Foreign Business Act” van 1999

 

 

boeddhisme

geschiedenis

medische-zorg

normen

scholen

sporten

steden

toerisme

topografie

uitgaan

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren